Header Ads

ชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวบนผืนนาและรอน้ำจากฤดูฝน ในขณะที่ชาวนาเผยยังเสี่ยงกับปัญหาข้าวตายแล้งเนื่องจากตลอดฤดูกาลยังไม่มีฝนตก


ชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ต้องจ้างรถไถมาทำการเตรียมพื้นที่นาพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแปลงนาเพื่อรอฝนที่จะตกในโอกาสข้างหน้า  โดยส่วนใหญ่ต่างบอกช่วงนี้ขาดรายได้เนื่องจากพิษโควิด-19 ไม่สามารถออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ได้  จึงต้องเสี่ยงทำนาถึงแม้สภาพอากาศแล้งมากก็ตาม
 
จากการเปิดเผยของนางวราภรณ์ กสิการ ชาวนาหมู่ที่7 ตำบลเข้าดิน อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์บอกว่าการหว่านเมล็ดข้าวในครั้งนี้อาจจะเสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากในพื้นที่ยังส่อเค้าแล้งอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งปกติในช่วงนี้ของทุกปีในพื้นที่จะมีฝนตกและมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหลือเพียงพอ  แต่ในปีนี้มีฝนตกลงมาน้อยมากหรือแทบไม่ตกเลยทำให้ในวันนี้จำเป็นต้องหว่านข้าวบนแปลงนาและไถกลบ  เพื่อรอฝนตกในช่วงฤดูฝนที่จะถึง    ซึ่งหวังว่าอาจจะมีฝนตกลงมาช่วยบรรเทาภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงได้   แต่ถ้าหากว่าถึงช่วงดังกล่าวแล้วไม่มีฝนตกลงมาภายใน 15 วันก็จะทำให้เมล็ดข้าวที่หว่านไว้เสียหายและเกิดการขาดทุนอย่าง  เนื่องจากลงทุนค่าเมล็ดพันธุ์และค่ารถไถนาไปแล้วจำนวนหลายพันบาท   ในขณะที่ยังมีชาวนาอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ที่ต้องเสี่ยงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวรอฝนเช่นเดียวกันเนื่องจากทุกพื้นที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและตกน้อยเหมือนกันทุกพื้นที่


 !!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.