Header Ads

ชุมพร ยกระดับฝีมือพนักงานนวดไทยตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม สาขา การนวดปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกาย ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้แรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จำนวน 24 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการยกระดับฝีมือให้กับผู้ประกอบอาชีพพนักงานนวดไทย ให้สามารถนำความรู้ไปในใช้การประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วย ซึ่งการฝึกอบรมนั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย/มีเบี้ยเลี้ยงให้ตลอดหลักสูตรวันละ 150 บาท ด้วย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >>>สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โทร.0 7755 3008-9 ต่อ 13 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.