Header Ads

ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2563) เวลา10.00 น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  โดยโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีการดำเนินการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการผ่าตัดทำหมัน เพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมและเพื่อให้เจ้าของสัตว์รวมถึงประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งนี้ภายในงานมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง รักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นและบริการทำหมันสุนัขและแมว
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.