Header Ads

"เก้าเลี้ยวไม่เคยหลับไหล" จัดงานวัด ส่งเสริม รักษาวัฒนธรรมไทย ณ.วัดเขาดินใต้


นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด"งานวัดวันวาน นมัสการหลวงพ่อเฮง" ณ  บริเวณหน้าวัดเขาดินใต้  ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว กล่าวต้อนรับ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  รายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัด งานวัดวาน นมัสการหลวงพ่อเฮง  ณ.วัดเขาดินใต้ ในครั้งนี้ว่า งานวัดเป็นงานที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมานาน การจัดงานวัดจึงเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่ง วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย หากไม่รักษาวัฒนธรรมเดิมไว้ อีกไม่นานก็จะเหลือแต่ตำนาน ที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขาน ส่วนลูกหลานนึกภาพไม่ออกว่าวัฒนธรรมเช่นนั้น ครั้งหนึ่งเคยมีในสังคมไทยมาก่อน และหากไม่มีการสื่อสารส่งต่อจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่  ในไม่ช้าก็จะเลือนหายไป ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์    อีกทั้งการจัดงานวัดฯในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน หลังการผ่อนคลาย ระยะที่ 5  ซึ่งการงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2563 นี้


ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้เน้นถึงมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19  ซึ่งเป็นความห่วงใยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย  ที่เน้นอยากให้ชาวนครสวรรค์ ร่วมมือในการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal  ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน  เว้นระยะห่าง มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน  ลงทะเบียน ผ่าน app ไทยชนะ  หรือลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานที่  เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วก็ตาม  และขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชิมอาหารพื้นบ้าน  ชมบรรยากาศงานวัดย้อนยุค และชมศิลปะการแสดง การละเล่นต่างๆ   ซึ่งมีให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2563 นี้!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.