Header Ads

นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา อำเภอเมืองปราจีนบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของประชาชนจิตอาสาตำบลเนินหอม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา อำเภอเมืองปราจีนบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของประชาชนจิตอาสาตำบลเนินหอม นำโดย นายเอนก วงศ์ษา กำนันตำบลเนินหอม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มประชาชนจิตอาสาระดับตำบล ในชื่อกิจกรรม “เดิน ปั่น นั่งซาเล้งพ่วงข้าง เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางจักรยานรอบตำบลเนินหอม” ปีที่ 3 ที่ได้นัดหมายทำกันเป็นประเพณีทุกวันที่ 10 กรกฎาคม (เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10) ของทุกปี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดยมี ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม จำนวนกว่า 300 คน พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ หมวดทางหลวงเนินหอม ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 5 (เนินหอม) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี สมทบด้วยกำลังพลจิตอาสา ร.2 พัน.1 รอ. กองพันทหารสื่อสารที่ 2 พล. ร.2 รอ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลอีกหลายหน่วยงาน มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการผ่อนปรน สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 5 โดยทีมงาน รพ.สต.เนินหอม รพ.สต.บ้านห้วยเกษียรน้อย อสม. และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ทั้งนี้ได้ร่วมกันออกพัฒนาพื้นที่ไปตามเส้นทางเชิงสัญลักษณ์รอบตำบลต่อเนื่องกัน ประกอบไปด้วย ทางหลวงหมายเลข 3077 ทางหลวงชนบท 2020 และทางหลวงท้องถิ่น ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นระยะทางรวมกันกว่า 14.5 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญประจำถิ่นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันของชุมชนอยู่แล้ว และยังมีความสะดวกในการนำคนและอุปกรณ์ขึ้นไปบนรถเพื่อพัฒนาตลอดเส้นทาง เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปสำหรับนักปั่นจักรยานตามรายทาง เนื่องจากตลอดเส้นทางนี้เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะนอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอากาศสดใส ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่หลากหลายให้ได้สัมผัสอยู่ตามเส้นทาง อีกทั้งยังเป็นถนนสายหลักฝั่งปราจีนบุรีก่อนที่มุ่งตรงจะขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก กิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.