Header Ads

จิตอาสาอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์


จิตอาสาอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์  กษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม หมู่บ้านน่าอยู่ น่าอาศัย ณ บ้านท่ากระดังงา ม.3 ตำบล
มหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.