Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ***


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ ช่างรับเหมา และ บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสอบผ่านระบบ e-testing ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว. รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.