Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา


วันนี้ ( 28 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ (พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดนครสวรรค์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ฯ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.