Header Ads

วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จัดพิธีบวชสามเณรเปรียญวัดตากฟ้า 4 ภาคที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จัดให้มีพิธีบวชสามเณรเปรียญวัดตากฟ้า 4 ภาค
จากเณรบวชต่อเป็นสงฆ์ โดยสามเณรเหล่านี้ มีภูมิลำเนาจาก 4ภาคของประเทศไทย ทั้งเหนือ กลาง อิสาน และใต้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา สานต่อภาษาบาลี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งแม้ว่า จะอยู่ในช่วง โรคระบาดโควิด
การบวชมีข้อห้ามต่างๆมากมาย แต่ด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ทำให้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า600 คน ด้วยพิธีเรียบง่าย ไม่มีเครื่องเสียงมีเพียงบทสวดรอบโบสถ์ 3รอบ ทั้งยังมีการเทศนาธรรม โดย พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค4 และมีการออกบูธอาหารเครื่องดื่มให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานและดื่มฟรีอีกด้วย

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.