Header Ads

💂‍♀️รอง ผบ.มทบ.42(2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.กงหรา


⏩ เมื่อ 26 ก.ค.63 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42(2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยในพื้นที่ อ.กงหรา มียอดตรวจเลือก 389 คน ยอดรับหมายเรียก 372 คน และยอดต้องการเข้ากองประจำการ 71 คน ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบ.มทบ.42(2) ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.