Header Ads

ผบ.นพค.41 นำกำลังพล เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ประชาชนและนักเรียนจิตอาสาร่วมปลูกหญ้าแฝดและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร 10ผบ.นพค.41 นำกำลังพล เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ประชาชนและนักเรียนจิตอาสาร่วมปลูกหญ้าแฝดและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร 10
      โครงการปลูกหญ้าแฝดปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 พันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลือน ที 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำกำลังพล เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ประชาชนและนักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝด ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับสู่การพัฒนา สู่ความสมดุลและยั่งยืนต่อไป
      สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มีการปลูกหญ้าแฝดและปล่อยปลาบริเวนสระน้ำ ม.2 บ.แซะ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสเป็นทีเรียบร้อย           
/////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.