Header Ads

อุทัยธานี!เที่ยววันหยุดยาวต้องมาอุทัยธานี กับ"ต้นไม้ยักษ์"อายุ 400 ปี มรดกของแผ่นดินบ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 26 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านบ้านสะนำ "ต้นไม้ยักษ์" อายุ 400 กว่าปี หรือเรียกว่าเลียงต้นผึ้ง หมู่ 2 บ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ต้นไม้ยักษ์บ้านสะนำอยู่ในพื้นที่ป่าหมากมีขนาด 2 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ของนางจีนและนายเฮียง ต้นไม้ยักษ์หรือต้นเชียงเป็นไม้เนื้ออ่อนมีพูพอนไว้ค้ำยันลำต้นให้คงอยู่ ถ้าวัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนที่ยื่นออกมาจะได้ประมาณ 97 เมตร แต่ถ้าใช้คนกลางแขนโอบจะได้ประมาณ 40 คนต้นเชียงที่หมู่บ้านสะนำเป็นต้นไม้ใหญ่กลางป่าหมากและป่าสมุนไพร ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ในอดีตไม่ได้มีความสำคัญแต่เพียงความเป็นต้นไม้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชุมชน ยืนตะแคงอ่างเคียงข้างศาลเจ้าบ้านที่สมาชิกในชุมชนทุกคนมีความรักศรัทธา คนสมัยก่อนจะเห็นว่าต้นเชียงขึ้นมากมายเพราะเป็นป่าดิบเดิมแต่เมื่อผู้คนอพยพเข้ามาก็ถากถางพื้นที่ป่า ที่เป็นอยู่อาศัยและที่ทำกิน โค่นต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ไปทำที่อยู่อาศัยและยังคงเหลือต้นเชียงยักษ์ ที่มีอายุเกือบ 400 ปีกลางชุมชนเพียง 1 ต้นเดียวคือต้นเชียงยักษ์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยป่าหมากอีกนับร้อย พัน ล้านต้น อย่างหนาแน่น เช่นทหารอารักขาพระราชาชาวบ้านที่นี่เรียกต้นเชียง ว่า "ต้นผึ้ง"เหตุเพราะเป็นต้นไม้ที่มีผึ้งทำรังอยู่เป็นร้อยลัง ถือว่า เป็นต้นไม้ที่มีพูพอนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ แต่ถ้าไปในผืนป่าใหญ่ของห้วยขาแข้งก็ยังมีต้นเชียงให้ผึ้งเกาะทำรังอยู่อีกมากหลายต้น ในบริเวณใกล้เคียงกันจะมีหอเจ้าบ้านซึ่งเป็นหอเล็กๆ 2 หลังที่เป็นเคารพบูชาของคนลาว ที่นี่ทุกหมู่บ้านทุกๆปีในวันแรม 1 ค่ำเดือน 6 จะมีพิธีเลี้ยงเจ้าบ้านและประเพณีปิดบ้านซึ่งสืบสานกันมาเนินนานครั้ง จึงทำให้บ้านสะนำมีต้นไม้ยักษ์เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน ถ้ามาบ้านไร่เมื่อ 20 ปีก่อนนั้นไปทางไหนถนนหนทางไหนก็จะครึ้มด้วยสวนหมาก แทบทั้งสิ้นเป็นความงามที่ปลูกกันมาช้านาน ถือเป็นมรดกแห่งแผ่นดินแห่งสุดท้ายที่เด็กๆรุ่นหลังของที่นี่ต้องอนุรักษ์ไว้จริงๆซึ่งเป็นสิ่งมนต์เสน่ห์ที่ยังหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นและในผืนป่าแห่งนี้มีสิ่งที่ยังมหัศจรรย์ที่แผ่นดินมอบไว้เป็นมรดกที่ยังทรงคุณค่าให้ลูกหลานได้มองเห็น นั่นคือต้นไม้ยักษ์แห่งบ้านสะนำต่อไป

จากการเดินทางจากกรุงเทพฯใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 333 อ.บ้านไร่ -ด่านช้าง จ.สุพรรณ หน้าซอยจะมีป้ายบอกเขียนทางว่า"ต้นไม้ยักษ์"1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านสะนำ หมู่ 2 อ.บ้านไร่ จอดรถ แล้วก็เดินต่อเล็กน้อย ก็ถึงโดยทางผ่านจะมีจุดเซฟฟี่หลากหลาย ของขายตามวิถีชาวลาวตามพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีจักรยานให้เช่าปั่น ไว้ชมธรรมชาติโดยรวมของในหมู่บ้านสะนำอีกด้วย///////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.