Header Ads

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อป้องกันไฟป่า


เมื่อ 24 ก.ค. 63  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า (ต้นสัก)  และร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
(ต้นรวงผึ้ง) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และประชาชนจิตอาสาร่วม 1,500  คน ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า บนพื้นที่ 68 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  และยังมีกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติ การสร้างฝายต้นน้ำ
ลำธาร และการสร้างโป่งเทียมอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.