Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังจับมือผู้ประกอบการท่าฯร่วมกับจัดกิจกรรม​ "ท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต​ ครั้งที่​ 3)


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แผนกสวัสดิการ กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโลหิตที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 104 คน ผ่านการคัดกรอง  95 คน ได้โลหิตบริจาครวมจำนวนโลหิต 95 หน่วย และได้จำนวนโลหิต 37,950 ซี.ซี.


ปภิณวิช ศรีสรวล/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.