Header Ads

ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับชมรมคนรักในหลวงปล่อยกบสู่นาปล่อยปลาสู่น้ำคืนต้นไม้ให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวง เป็นการเพิ่มผืนป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินตามรอบตะเข็บ 2 ชาติตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา


เมื่อวันที่  11 ก.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ      พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย  นายนิสิต  รังษี  ผอ.สกสค.จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ  ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นำคณะผู้บริหารโรงเรียน หมู่บ้านศีล ห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  และคณะอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกันประกอบกิจกรรมปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่คู่กับแหล่งน้ำสาธารณะ และเพื่อคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน  โดยปล่อยปลา จำนวน  100,000 ตัว ลงไปในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และปลูกต้นไม้พะยูง ต้นยางนา รวมจำนวน 500 ต้นและปลูกหญ้าแฝก รอบบริเวณธนาคารน้ำของวัดไพรพัฒนา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป
นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้ “บวร” บ้าน วัด  โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี ร.ร.เข้าร่วมโครงการ จำนวน 485 ร.ร. วิทยาลัย 3 แห่ง ศูนย์ กศน. 1 แห่ง  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ได้ช่วยในการดำเนินการประสานงานทุกด้านและได้นำ ผอ.ร.ร.และคณะครูมาร่วมกิจกรรมครบทุก ร.ร. ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
นายนิสิต  รังษี  ผอ.สกสค.จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า   สกสค.ทำโครงการนี้ทั่วประเทศเพื่อต้องการให้มีป่าไม้ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 20,000 บาท  ดังนั้น  สกสค.จ.ศรีสะเกษ จึงได้บูรณาการโครงการร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สรวง ชมรมคนรักในหลวง ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและองค์เครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการร่วมกันคืนต้นไม้และคืนผืนป่าให้กับ จ.ศรีสะเกษต่อไป

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเชื่อมคนเชื่อมปลาเชื่อมป่าเข้าหากันเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  เนื่องจากว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ เปรียบเสมือนวงจรสำคัญทางธรรมชาติที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนหมู่บ้านศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในสังกัด สพป.  ศรีสะเกษ เขต 3  คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน ปลูกต้นยางนา ต้นไม้พะยูงและหญ้าแฝกรอบบริเวณธนาคารน้ำวัดไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผืนป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินตามรอบตะเข็บ 2 ชาติตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาต่อไป///////// ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.