Header Ads

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรืองหรือต้นไม้สีเหลือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563( 22 ก.ค.63) นายสฤษดิ์   วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางยุภาพร วิฑูรย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานงาน ลูกจ้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เทศบาลเมืองแจะแม  เทศบาลนครอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ตกแต่งตามแคร่ไม้ไผ่หรือชั้นวางต้นไม้ไผ่ตามจุด  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดจนเป็นการปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความสวยงาม.

!!!!ส.ปชส.อุบลราชธานี​  /ภาพ/ข่าว !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.