Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ เดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอไพศาลี


วันนี้ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายพันธุ์ กุ่มดวง นายอำเภอไพศาลี พันตำรวจเอกถาวร ร่วมกิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไพศาลี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้ และเด็กพิการ ในพื้นที่ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นางสาวประชุม บรรทุกรรม อายุ 62 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ สภาพบ้านพักอาศัย เก่าและอาศัยอยู่คนเดี่ยว มีฐานะยากจน  ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกรายคือ เด็กหญิงอารยา อินทร์ชู อายุ 9 ปี พิการทางสติปัญญา การมองเห็น และการเคลื่นไหว อยู่บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มี พ่อและแม่ ย่าเป็นผู้ดูแล มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว แพมเพิส โจ๊ก และนม ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.