Header Ads

"หยุดยาว" ประชาชน แห่เที่ยวแก่งเกาะใหญ่ และอุทยานแม่วงก์ หลังโควิด-19


นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวน้ำตกแก่งเกาะใหญ่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ท่ามกลางการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอลและมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้าท่องเที่ยวแก่งลานนกยูง เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่พื้นที่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์กันเป็นจำนวนมาก  หลังจากที่ปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ล่าสุดตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเริ่มมีประชาชนพาครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวในช่วงวันเข้าพรรษา และมีประชาชนกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก  โดยทั้งสองสถานที่ นักท่องเที่ยวยังคงเที่ยวแบบนิวนอร์มอล  หรือการท่องเที่ยวแบบ “ชีวิตวิถีใหม่”   ซึ่งมีทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลกันอย่างเคร่งครัด  ซึ่งทั้งสองสถานแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงตั้งจุดคัดกลองตรวจวัดอุณหภูมิ บันทึกประวัตินักท่องเที่ยวและการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ รวมทั้งกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าสถานที่อย่างเข้มงวด  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งลานนกยูงและแก่งเกาะใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์   มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่มากมาย  สลับกับน้ำที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี  จึงมีนักท่องเที่ยวต่างนิยมเข้าไปเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนตามธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.