Header Ads

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ช่วงวันหยุดยาวอย่างหนาแน่น ขณะเจ้าหน้าที่ยังเน้นการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล และใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น


นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้าท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่พื้นที่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์กันเป็นจำนวนมาก  หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันชดเชยวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา  ล่าสุดตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเดินทางพาครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวยังคงเที่ยวแบบนิวนอร์มอล  หรือการท่องเที่ยวแบบ “ชีวิตวิถีใหม่” 

ซึ่งมีทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลกันอย่างเคร่งครัด  ซึ่งสถานแหล่งท่องเที่ยวยังคงนำเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกลองตรวจวัดอุณหภูมิ บันทึกประวัตินักท่องเที่ยวและการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ รวมทั้งกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าสถานที่อย่างเข้มงวด  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์   มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่มากมาย  สลับกับน้ำที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี  จึงมีนักท่องเที่ยวต่างนิยมเข้าไปเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนตามธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก !!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.