Header Ads

สบอ. 12 ส่งสายตรวจปราบปรามฯ ออกตรวจตลาดนัดคลองถม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปรามการกระทำผิด และสืบหาข่าว ด้านการค้าสัตว์ป่าและอาหารป่า


วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) สั่งการให้นายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯสายที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิด สืบหาข่าว และประชาสัมพันธ์  ด้านการค้าสัตว์ป่า และอาหารป่า บริเวณตลาดนัดคลองถม หมู่ที่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

จากการตรวจสอบ พบว่ามีการตั้งร้านขายของจำพวกหมู ไก่ ปลา ผัก ผลไม้ เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องดื่ม และอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ไม่พบว่ามีการจำหน่าย หรือลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด  ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่ ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ให้แม่ค้า แม่ขายทราบถึงโทษของการกระทำความผิดที่อาจจะได้รับในการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และขายอาหารจากซากของสัตว์ป่า โดยเจ้าหน้าที่จะได้หมั่นออกมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดด้านการค้าสัตว์ป่าและอาหารป่า เกิดขึ้นในพื้นที่
 


!!!!นายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯสายที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร สบอ. 12 รายงาน /ต้อย รอบรั้วภูร 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.