Header Ads

แถลงข่าว'มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 สอดรับ New Normal


    เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 ก.ค.2563 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานในการแถลงข่าว 'มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หรือ Matador Festival 2020 โดยมีนางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กศน.จังหวัดนราธิวาส นายสราวุธ ยอดรักษ์ รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางวรรณนา บินอาสัน รอง ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.นราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไสว ชินพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้


    สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายหลักคือเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนในระบบ นอกระบบ ทุกสังกัดจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงศักยภาพทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนและเยาวชนในระบบ นอกระบบ ทุกสังกัดจาก 5 จชต.จำนวน 2,000 คน ได้แสดงศักยภาพ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน  ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขันออนไลน์ สอดรับวิถีชีวิตใหม่ New normal โดยโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
   สำหรับในปีที่ผ่านมา เป็นการจัดกิจกรรมแบบ Walk in ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ร่วมงานมากกว่า 2,000 คน มีกิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลายมากกว่า 12 ประเภท แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบจากแบบ Walk in ให้เป็นรูปแบบ On line เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal โดยใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการจัดการแข่งขันให้มีความก้าวทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยวิกฤตสถานการณ์โควิด 19 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน โดยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบรักษาระยะห่าง Social distancing การเรียนผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ

    สำหรับการจัดประเภทกิจกรรมการแข่งขันในปี 2563 จัดรูปแบบออนไลน์ วิถี New normal โดยจะจัดการแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพ (start up) วันที่ 22-23 ก.ค. 63 การแข่งขันประกวดคลิปวิดิโอ วันที่ 22-23 ก.ค.63 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 29-30 ก.ค. 63 และการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show วันที่ 29-30 ก.ค. 63 ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ จะทำการประกวดในรูปแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่าน เพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส ในแต่ละวันของการประกวด และผลคะแนนจะโชว์สดผ่าน เพื่อเป็นการยุติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประกวดทุกรายการ และรางวัลทางศูนย์จะจัดการส่งให้กับผู้ชนะตามโรงเรียนนั้นๆด้วย 

 


       //////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.