Header Ads

ศรีสะเกษ นายก รมต.ควง รมว.ศึกษาธิการบุกเยี่ยม ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ พร้อมชมการปอกทุเรียนที่เร็วที่สุด ภายในเวลา 1-2 นาที และ ชิมทุเรียนเพื่อสัมผัสรสชาดทุเรียนภูเขาไฟแท้ๆจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รมว.กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รมว.กระทรวงมหาดไทย และคณะได้เดินทาง ไปสักการระหลวงพ่อตาตน  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว อ.ขุนหาญและชาว จ.ศรีสะเกษ ให้ความเคารพนับถือ และได้ปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟ ผลไม้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นความภูมิใจของชาวขุนหาญ  เป็นแหล่งปลูกทุเรียน GI ของ จ.ศรีสะเกษ จากนั้น นายก รมต.และคณะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตโครงการพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียนซึ่งวัดสำโรงเกียรติแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาทุกด้านของชาว อ.ขุนหาญ ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าและเสื้อแส่วดินภูเขาไฟ  สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของ อ.ขุนหาญ เป็นหนึ่งในเบญจศรีธานี ที่จังหวัดศรีสะเกษได้ให้การส่งเสริม  โดยตั้งเป้าในการจำหน่ายไว้จำนวน 1 พันล้านบาท  โดยมี นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย   เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นายวิทยา   วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์  นายคมป์  สังข์วงษ์  นายอำเภอขุนหาญ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู น.ร.ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า จากนั้น นายก รมต.และคณะ ได้เดินทางไปที่ ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ โดยในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สำคัญ คือ การนำนวัตกรรมการศึกษา MONTESORI มานำร่องที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาที่เกิดจากความสนใจผ่านฐานเรียนรู้ตามที่เด็กแต่ละคนให้ความสนใจ โดยครูผู้สอนเป็นผู้เติมเต็ม ทำให้เกิดทักษะที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ ซึ่งที่สำคัญคือทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นหลังจากนั้น คณะของ นายก รมต.ได้ไปให้กำลังใจ ทีมงาน อสม. ที่ช่วยดูแลหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 อีกทั้งได้ให้กำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ พร้อมชมการปอกทุเรียนที่เร็วที่สุด ภายในเวลา 1-2 นาที และ ชิมทุเรียนภูเขาไฟเพื่อสัมผัสรสชาดทุเรียนภูเขาไฟแท้ๆจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของ อ.ขุนหาญ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกทุเรียนภูเขาไฟที่สำคัญอีกอำเภอหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษอีกด้วย

/////////

 ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.