Header Ads

จิตอาสาพระราชทาน อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกันกำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง


                  วันนี้ 9 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30  น.  นายรัฐพล ธุระพันธุ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยมี พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเก้าเลี้ยว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน นายวัฒนากร ผิวผ่อง  รายงานถึงวัตถุประสงค์ ที่จิตอาสาพระราชทานตำบลเขาดิน พร้อมใจกันกำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่คลองตาแก้ว ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักที่เชื่อมต่อมาจากลำคลองยายไท รองรับน้ำจากแม่น้ำปิง จากเขตท้องที่อำเภอบรรพตพิสัย  ไหลผ่านหมู่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ ที่ 5  จนถึง หมู่ที่  7  บ้านดงเมืองใต้  ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยแต่เดิมประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำในลำคลองสายนี้เพื่อการเกษตร ทำนา ปลูกผัก และพืชผลต่างๆ ซึ่งในทุกฤดูแล้ง น้ำในลำคลองก็จะแห้งขาดหายเป็นบางช่วง ประกอบกับในลำคลองมีผักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่น การร่วมมือและสามัตคีกันในการกำจัดผักตบชวาของจิตอาสาพระราชทาน ตำบลเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ จึงเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลองตาแก้ว ให้เป็นลำคลองที่สามารถรองรับน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึงให้ได้มากที่สุด สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะสำคัญในการเกื้อกูลการทำการเกษตรของชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน

 นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมในวันนนี้ อำเภอเก้าเลี่ยว ยังได้นำสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค “ตู้ปันสุขเคลื่อน”ที่จำนวน 30 ชุด  มามอบให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   ด้วย

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.