Header Ads

น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน "รุกส่งเสริมช่างไฟฟ้าให้มีทักษะฝีมือ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน"


 วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน  พร้อมด้วย นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน  นายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านดำเนินการเปิดฝึกอบรม ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2563
ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.น่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 และดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน  ซึ่งมีช่างไฟฟ้าที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จากตำบลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.