Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประชุม และการวางแผนการจัดงานไทดำ


     วันนี้(19 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ประชุมกลุ่มย่อย กับคณะกรรมการไทดำ อ.เก้าเลี้ยว ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อหารือการเตรียมจัดงาน”ไทดำ”เพื่ออนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย โดยนำเรื่องมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด 19 ด้วย สำหรับการจัดงานจะจัดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคม 63 ซึ่งจะมีการประชุมและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ณ ห้องประชุมอำเภอเก้าเลี้ยว


  !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.