Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดการป้องกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่


วันนี้ (12 มิถุนายน 2563)  เวลา 14.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว ผอ.โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองเต่า รพ.สต.บ้านหนองเต่า และชรบ.ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณด่านชุมชน ตำบลหนองเต่า ม.2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้พื้นที่ชุมชน มีการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับได้มีการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะสัญจรไปมาในช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ผ่านมาผลการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ได้เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้


 !!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.