Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ***


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไป และนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีสุดท้าย จำนวน 19 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสอบผ่านระบบ e-testing ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...
!!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ-อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.