Header Ads

ผอ.สำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและให้กำลังใจ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.สงขลา


วันที่ 19  มิถุนายน  2563  พลตรี อนุสรรค์  คุ้มอักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย      ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ได้แก่  กลุ่มบ้านนา  2  บ้านแซะ  ม.6  ตำบลทับช้าง  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ  ติดตามผลการปฏิบัติงาน  สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง  และมีความห่วงใย  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)  พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพไว้สำหรับเป็นเครื่องบริโภค  ประกอบด้วย  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดื่ม  และสิ่งของที่จำเป็น  ตลอดจนได้มอบหน้ากากอนามัย  และ  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19  ต่อไป

  โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ของจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 80  คน  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า  “ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”

 

                                        //////////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.