Header Ads

มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ลงพื่นที่ ตำบลหัวดง ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่


         เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา พล.ต. อนุสรณ์  สิงห์โต ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 ได้มอบหมายให้ พ.ท. นิรันดร์  สิทธิสวัสดิ์ รอง หก.กกร.มทบ.31/รอง หน.ฝกร.ศบภ.มทบ.31 นำชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ขุนศึก31) พร้อมด้วยชุดช่วยเหลือประชาชน เข้าพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ บ้านดงบ้านโพธิ์ ม.7 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการป้องกัน โควิด-19, การสำรวจความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบก และบรรเทาภัยแล้ง โดยมี สด.อ.เก้าเลี้ยว, ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่, ประชาชนจิตอาสา, อสม. และ อส.กร.มทบ.31 ร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้
        1) จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เติมน้ำในถังน้ำประจำหมู่บ้าน และบ้านราษฎร จำนวน 12,000 ลิตร
        2) มอบถุงปันสุข Army Delivery  ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 2 ราย
        3) จัดร้านตัดผมเคลื่อนที่  Barber Delivery ให้บริการตัดผมฟรี จำนวน 22 ราย
        4) ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ขุนศึก 31) สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับประชาชน ในแนวทางการปฏิบัติตนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และขอให้ทุกคน ร่วมมือร่วมใจ อย่าประมาท การ์ดอย่าตก เราจะผ่านวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.