Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 88วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 88 ณ สระว่ายน้ำ ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
1. ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายอย่างปลอดภัย แบบ New Normal
2. โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563
3. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
4. การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
5. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
6. การเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.