Header Ads

อบต.พระนอน มอบถุงยังชีพให้ ผู้ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด 19


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่วัดราษฏร์บำรุง หมูที่ 1 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 นครสวรรค์ นายกานตพงษ ใจแก้ว นายเฉลียว ภู่จำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านตำบลพระนอน ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จำนวน 2,500 ชุด ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว นายวีระกร คำประกอบ และ นายเฉลียว ภู่จำรูญ ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตะหนักถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขอ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นยังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลพระนอน เพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขต่อไป

!!!!! อัมพณ รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.