Header Ads

🏵️ จังหวัดอุทัยธานี One Home พส.อุทัยธานี ห่วงใยประชาชน​ ช่วงโควิด​ -19 ชาวเขาบนยอดดอยกระเหรี่ยงจัดตั้งตู้ "แบ่งสุข ปันน้ำใจชาวตำบลแก่นมะกรูด


                                   
       วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดตู้ปันสุข แบ่งสุข แบ่งน้ำใจชาวอำเภอบ้านไร่  ณ บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย  นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยนางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับภาคีจังหวัดเครือข่ายหน่วยในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน One Home พส.อุทัยํธานี ห่วงใยประชาชนช่วงโควิด​ -19 ชาวเขาบนยอดดอยกระเหรียงจัดตั้งตู้ "แบ่งสุข ปันน้ำใจชาวตำบลแก่นมะกรูด" ร่วมกันนำสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคของใช้เด็กๆ​ เพื่อใส่ในตู้แบ่งสุขมีผลผลิตชาวบ้านมาร่วมเช่น กล้วย,ส้มโอ, มะละกอ อื่นๆ​ เป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน​ ในช่วงสถานการณ์โควิด​ - 19​ ในเบื้องต้น​ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี และผู้ที่สัญจร​ ผ่านไปมา ในเบื้องต้นมีคนมารับสิ่งของโดยมีกฎกติการับสิ่งของคนละ 2 ชิ้น จากตู้ "แบ่งสุข ปันน้ำใจ"  โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง​ เจ้าหน้าที่หน่วยเขตในพื้นที่ทางทีม One Home พส.จะประชาสัมพันธ์รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค มาเติมให้อย่างต่อเนื่องทุกวันโดยมีประชาชนร่วมรับสิ่งของเป็นจำนวนมาก ร่วม 150 คน  /หากหน่วยงานใดที่จะร่วมบริจาคสิ่งของ​  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทั้ง 2 หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 056-512026/056-511523 หรือ​081-7069991.​🏵️
ปิยวดี​ มณีอินทร์​//ข่าว
อัมพณ จับศรทิพย์ // รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.