Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบถุงยังชีพจากผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด มหาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผละกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19


 วันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น.    นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ จาก นายพิเชษฐ  ริษบิน ผู้จัดการเขตนครสวรรค์  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด มหาชน  จำนวน 2,000 ชุด โดยในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง น้ำมันพืชและ น้ำปลา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบริโภค สำหรับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีความเดือดร้อน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การส่งมอบถุงยังชีพของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด มหาชน ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือของภาคเอกชน และภาครัฐ ในความสามัคคีที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลกระทบ อันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  ตามแนวทางในการขอความร่วมมือของ  นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ซึ่งการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 200,000 ชุด  เป็นหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบความขาดแคลน ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์จะได้ดำเนินการแจกจ่าย ไปยัง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและขาดแคลน ให้ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ
      การรับมอบถุงยังชีพ ของจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลจำกัดมหาชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวขอบคุณ ในความ อนุเคราะห์ของ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด มหาชน ที่มอบถุงยังชีพให้กับจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะได้ส่งมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนขาดแคลนอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.