Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ถึงจะปลดล็อก แต่ก็ยังคุมเข้ม ตรวจติดตามประเมินผลลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการวันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2563) เวลา 10:00 น นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  ในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ วิถีเทพสรรพสินค้า และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ฯ  พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ ในการให้บริการด้วยการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการและร้านอาหารในห้างฯ  ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดการนั่งในร้านอาหารให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร นั่งหันหน้าในทางเดียว กรณีนั่งหันหน้าเข้าหากันต้องมีที่กั้นระหว่างกัน ร้านเสริมสวยมีจุดให้นั่งรอหน้าร้าน

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886536594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.