Header Ads

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมตรวจติดตามประเมินผลลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมตรวจติดตามประเมินผลลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ
วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563) เวลา 10:00 น นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  ในสถานประกอบการห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เกต ท้องที่อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ฯ  พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ ในการให้บริการด้วยการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการและร้านอาหารในห้างฯ  ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดการนั่งในร้านอาหารให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.