Header Ads

🔴 ทีมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ พร้อมทีมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ ลงพื้นที่สถานประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ท้องที่เทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ประเภทร้านอาหาร และเครื่องดื่มจำนวน 3 แห่ง และร้านก๋วยเตี๋ยว อีก 1 แห่ง โดย ทั้ง 4 ร้าน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการตามมาตรการหลักได้ครบถ้วนทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ในการให้บริการด้วยการคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าไปในร้าน สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.