Header Ads

ผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กลับบ้านแล้วอีก 1 ราย เหลือรักษาตัวอยู่เพียง 1 รายเท่านั้นวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม, นายแพทย์วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฎฐ์ น้อมพรรณโณภาส แพทย์เจ้าของไข้ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านเป็นรายที่ 6 ของโรงพยาบาลฯ โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ
 
สำหรับผู้ป่วยรายที่ 6 เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยติดเชื้อจากลูกมาจากอำเภอชุมแสง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 21 วัน ตรวจครั้งสุดท้ายไม่พบเชื้อโควิด-19 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และกักตัวให้ครบระยะเวลา 1 เดือน จึงจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่นอนรักษาตัว เหลือเพียง 1 รายเท่านั้น


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.