Header Ads

"วันนี้ฤกษ์ดี" ชาวนานครสวรรค์ถือฤกษ์ดีปลูกข้าววันพืชมงคลท่ามกลางภัยแล้งขยายวงกว้าง เผยหวังความเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดีเพราะยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ ลงมือปลูกข้าวลงแปลงนาในวันพืชมงคล  โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่ฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว ขณะที่นายอานันท์ อู่สุวรรณ ชาวนาหมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ บอกว่า  ในปีนี้ถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆมาโดยก่อนหน้านี้หลายเดือนไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากขาดแหล่งน้ำและไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่  ล่าสุดตนเองต้องเจาะบ่อบาดาลนำน้ำใต้ดินมาใส่แปลงนาเพื่อให้สามารถทำนาได้  โดยใช้ฤกษ์วันพืชมงคลเป็นสิ่งยึดเหยี่ยวจิตใจในการทำในฤดูกาลนี้และหวังว่านาข้าวจะได้ผลผลิตดี   เนื่องจากการปลูกข้าวในวันพืชมงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ   ว่าหากได้ปลูกข้าวในวันนี้ข้าวจะเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ไร้ศัตรูพืชรบกวนและมีฝนตกที่เพียงพอในการทำนา  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้มีชาวนาหลายพื้นที่ ต่างหว่านข้าวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันนี้ นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ปลัดอำเภอ ชาวบ้าน เข้าร่วมในพิธีว่านข้าวแปลงดังกล่าวอีกด้วย

 

( มีบทสัมภาษณ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์)
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.