Header Ads

เต้นรถ โพฑูรย์ออโต้คาร์ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น ที่โรงพยาบาลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายไพฑูรย์ อินทร์นาง เจ้าของกิจการ เต้นรถ ไพฑูรย์ออโต้คาร์ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้สละเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับ โรงพยาบาลชุมแสง รวมสองชิ้น โดยมี 1.เครื่องมือ ผ่าตัดทางจักษุแพทย์
โดยประกอบด้วย
1.Mc Pherson forcep
2. .12 Forceps
3. Bishop forceps
4.Sinsaky hook
5.Micro needle holders
6.Holder ดัดเข็ม No.27
7.westcott scissor
8.กล่องใส่เครื่องมือ สำหรับนึ่ง ฆ่าเชื้อ
เครืองมือชิ้นที่ 2 อุปกรณ์ตรวจช่องหู และตรวจ fundus ตา
- Otoscope and ophthalmoscope
 โดยมี แพทย์หญิงบุญญธิดา ยาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง พร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาล ร่วมรับมอบ ซึ่งเครื่องมือแพทย์ ทั้ง 2 ชุดนี้รวม เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท
!!!!อัทพณ จับศรทิพย์ 0886436594 - 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.