Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย วัดบางม่วง ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์   วันนี้ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นายเชลงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อยนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย  ในพื้นที่วัดบางม่วง ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ ที่บ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่  หมู่ที่ 1 จำนวน 7 หลัง หมู่ ที่ 2 จำนวน 5 หลัง หมู่ที่ 3 จำนวน 6 หลัง และหมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 11 จำนวน 7 หลัง ส่วนรายละเอียดความเสียหายของแต่ละหลังคาเรือน ทางองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่จะได้รวบรวมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.