Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง


          วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์ ตำบลปางสวรรค์ หมู่ 6 อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พันเอกสุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทบวงกรม เข้าร่วมในกิจกรรม โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่


          ทั้งนี้ ภายในโครงการมีหน่วยงานต่าง ๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค อีกด้วย


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.