Header Ads

เหล่าทหาร "บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์"เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 พล.ม.1 ร่วมกับ มณฑลทหารบก ที่ 36 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2563 ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 130 นาย ประชาชนภายนอกร่วมบริจาคโลหิตจำนวน  30  คน  รวม  160  คน   ปริมาณโลหิต จำนวน 64,000 ซีซี

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.