Header Ads

"ผู้ใหญ่ใจดี"ไถ่ถอนเครื่องมือหากินออกจากโรงจำนำให้ชาวบ้านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมกับภาคเอกชนรวบรวมทุนทรัพย์ส่วนตัวไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพให้ประชาชนสู้ภัยเศรษฐกิจช่วง COVID-19
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ และผู้มีจิตศรัทธาภาคเอกชนร่วมกันไถ่ถอนเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องมือการช่าง ที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการหารายได้จากจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำมาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งการนำทรัพย์สินส่วนนี้มาจำนำอาจส่งผลกระทบทำให้ประชาชนไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ หรือขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ทำให้หารายได้ให้ครอบครัวลดน้อยลง ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการดำรงชีวิตในเบื้องต้นให้กับประชาชน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดเผยว่าตนเองได้ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรม “ชาวนครสวรรค์..เราไม่ทิ้งกัน” โดยการรวบรวมเงินส่วนตัวเพื่อนำมาใช้ในการไถ่ถอนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ ที่ประชาชนได้นำมาจำนำไว้ที่โรงรับจำนำของเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 3 แห่ง ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ในเบื้องต้นมีเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องมือการช่าง ของประชาชนที่ได้รับการไถ่ถอนไปรวมมูลค่ากว่า 63,000 บาท ซึ่งโรงรับจำนำทั้ง 3 แห่ง ก็จะได้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินเดินทางมารับทรัพย์สินของตนกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพและหารายได้ต่อไป
( มีบทสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์)!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.