Header Ads

จังหวัดยโสธร มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินสด ช่วยเหลือประสบอัคคีภัยไฟใหม้ ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรที่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วันนี้(7 พ.ค.63) เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนโสธร ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัยลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินสด จำนวน 10,000 บาท แก่นางพรม ปัญญายง ที่ประสบอัคคีภัยไฟใหม้ทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 พ.ค.63 ที่ผ่านมา  ณ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โชคดี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตหลังุจากได้พิสูจน์หลักฐานแล้วพบว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติการช่วยเหลือผํ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินคาดว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการเนื่องจากเกิดเหตุไฟใหม้บ้านเพียงหลังเดียวไม่ถือว่าเป็นภัยพิบัติซึ่งเป็นไปตามระเบียบทางราชการกำหนด...วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.