Header Ads

ย้ายตู้ปันสุขหลังพบกลุ่มคนหน้าเดิมหมุนเวียนหยิบของจำนวนมากย้ายตู้ปันสุขใกล้ความดูแลของเจ้าหน้าที่หลังพบกลุ่มชาวบ้านหน้าเดิมหมุนเวียนหยิบของจำนวนมาก  พร้อมขอร้องให้แบ่งปันหยิบกิน-ใช้เท่าที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครนครสวรรค์ทำการย้ายตู้ปันสุขหรือตู้ "พาสาน สุขใจ" "หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีร่วมแบ่งปัน"จากบริเวณหน้าห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ออกไปตั้งที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจดับเพลิงเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  หลังที่ผ่านมาพบกลุ่มคนที่คอยเฝ้าหยิบของจากตู้ซ้ำซากจนหมดอย่างรวดเร็ว  จากการเปิดเผยของ นายอัครพงศ์ วังไพศาล ชาวปากน้ำโพที่นำตู้กับข้าวมาตั้งไว้ เปิดเผยว่า  ตู้ปันสุขนครสวรรค์หรือตู้"พาสาน สุขใจ" "หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีร่วมแบ่งปัน"ตนเองนำมาตั้งไว้ที่บริเวณหน้าห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้าตั้งแต่เมื่อค่ำของวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  จนตลอดทั้งวันมีผู้นำอาหารและสิ่งของเข้ามาเติมอย่างไม่ขาดสาย  ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวเดินหมุนเวียนเข้ามาหยิบของตลอดทั้งวันเกินความพอดี  ซึ่งทำให้คนที่เดือดร้อนจริงได้รับของอย่างไม่ทั่วถึง  ล่าสุดทางกลุ่มจึงได้ทำการย้ายตู้ปันสุขจากบริเวณเดิมย้ายมาอยู่หน้าสถานีตำรวจดับเพลิงของเทศบาลนครนครสวรรค์  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา

ทางด้านนายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ บอกว่าในขณะนี้ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้เข้ามาจัดระเบียบการรับมอบของ ตู้ปันสุข  โดยจัดเจ้าหน้าที่วัดไข้ แอลกอฮอล์ล้าง และจำกัดให้ 1 คนสามารถหยิบของในตู้ได้ 4 ชิ้น เท่านั่น เพื่อเป็นการกระจายของบริจาคในตู้ให้คนอื่นๆได้ทั่วถึงกัน และผู้ที่ได้ของแล้วให้เดินทางกลับบ้านทันทีไม่ต้องนั่งเฝ้ารอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ด้วย!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.