Header Ads

สส.ภิญโญ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาขุดลอกทางน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำฝนที่จะถึงนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นพื้นที่รับน้ำในหลายจุด และมีแก้มลิงต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งในปีนี้ ทำให้ไม่มีน้ำกักเก็บในพื้นที่แก้มลิงรับน้ำ โดยเฉพาะที่อ่างเก็บกักน้ำวัดหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร ซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันไม่มีน้ำในพื้นที่บริเวณแห่งนี้ป่าหญ้าขึ้นรกล้างมีสภาพอย่างที่เห็น

ซึ่งในวันนี้ สส.ภิญโญ นิโรจน์ สส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ได้ลงพื้นที่ รวมแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ ต.หนองยาว อำเภอลาดยาว  และ ต.หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเขตติดต่อ ลอยเชื่อมคลองวังกระพง ซึ่งจะส่งน้ำไหลผ่านไปยังอ่างเก็บน้ำวัดหลวงพ่อจ้อย (โครงการในพระราชดำริ) เบื้องต้นได้แก้ไขปัญหาด้วยการขุดลอกคลองน้ำให้ลึก เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะมีน้ำป่าไหลลงมาจากเทือกเขาแม่วงก์ ในช่วงฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้ พร้อมทั้งเปิดคลองส่งน้ำให้ลึกลงอยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อที่จะได้ให้น้ำไหลลงไปยังอ่างเก็บน้ำวัดหลวงพ่อจ้อยได้อย่างสะดวก


อย่างไรก็ตามพื้นที่คลองส่งน้ำทางธรรมชาติ ที่ขุดลอกในเวลานี้ โดยก่อนหน้านี้คลองมีลักษณะตื่นเขิน วัชพืชและดินทัพถม ทำไห้ช่วงน้ำหลากก็เกิดการล้นคลองไหลเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรไร่นา เนื่องจากไม่มีการขุดลอกมานานมากกว่า 15 ปี ทางการบูรณาการหน่วยงานต่างๆภายใต้การประสานงานของ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างดีใจที่จะมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรแบบยังยืนต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.