Header Ads

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี แบ่งปันรักใส่ตู้ปั่นสุข มีครบหมดทั้งเคริ่องอุปโภคบริโภคมอบให้ประชาชน


 วันที่22พ.ค.63 ที่บริเวณด้านหน้าวัดประชุมชลธารา ม.6 บ.ควน ต.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธืวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นำข้าวสาร อาหารแห้ง ยาแผนปัจจุบัน น้ำดืมสะอาดและเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่ได้บรรจุเป็นห่อๆ นำใส่เข้าตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่หน้าวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี เพื่อแบ่งปันของกิน ของใช้ ให้กับผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็น แรงงานเพื่อนบ้าน  คนไร้บ้าน  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้หยิบไปกินไปใช้กันแบบให้เปล่า ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในภาวะสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต โดยบรรยากาศนั้นพบว่ามีประชาชนทยอยเข้ามารับสิ่งของภายในตู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละคนต่างเลือกแต่เฉพาะที่จำเป็นและสิ่งที่ต้องการแต่พอดีเท่านั้นพร้อมกับยกมือไหว้เดินถือสิ่งของกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มที่ส่งผ่านสายตา โดยผู้ที่เดือดร้อนสามารถหยิบไปได้เท่าที่พอกิน พอใช้ และยังสามารถเป็นผู้ให้ได้ด้วยการแบ่งปันสิ่งของต่างๆหรืออะไรก็ได้ที่เป็นอาหารและของใช้มาใส่ไว้ในตู้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนคนอื่นได้มีโอกาสรับสิ่งของเหล่านั้นต่อไปได้เช่นกัน ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจมาเปิดตู้นำสิ่งของไปกินใช้ที่บ้านจนหมดทุกวัน ขณะที่มีทั้งศิษย์ยานุศิษย์ หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปก็นำสิ่งของมาเติมใส่ไว้ในตู้ทีท่านนำมาตั้งไว้ด้วยเช่นเดียวกัน
                                     /////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.