Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบปัจจัยการผลิต (ปอเทือง,สารเร่ง พด.) และติดตามการส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)  สารเร่งพด. และติดตามการส่งเสริมพื้นที่ปรับปรุงดินเปรี้ยว ที่แขวงโคกแฝด  ,ลำผักชี ,กระทุ่มราย ,คลองสิบสอง ,คู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เนื่องจากดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญหรับการทำการเกษตร เกษตรกรควรมีการตรวจสอบดินและวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ นอกจากนี้ได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามามอบให้กับเกษตรกรไว้ใช้ป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

*ข้อมูลภาพข่าวโดย:สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.