Header Ads

พายุฤดูร้อน รอบสองพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายสิบหลังคาเรือน


บ้านหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชน รอบที่สองจำนวน 9 หลังคาเรือน แต่ความเสียหายไม่เท่ากับรอบแรกที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ จะถูกลมพัดหลังคาสังกะสีเปิด ในขณะที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยมี ผู้แทนนายอำเภอชุมแสง นายสนิท อุ่นอก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา และ  ผู้ใหญ่ใจดี นายไพฑูรย์ อินทร์นาง เจ้าของเต้นรถไพฑูรย์ ออโต้คาร์ บ้านพันลาน นำ เครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้ประจำวัน มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้


จากการบอกเล่าของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ ได้เล่าให้ฟังว่า บางหลังเพิ่งโดนพายุโซนร้อน เมื่อครั้งที่แล้ว แต่รอบนี้กับโดนอีก และจะโดนก่อนที่อื่นทุกครั้ง คงเป็นเพราะสถานที่ตรงนี้เป็น ร่องของอากาศ จึงทำให้เกิดพายุบ่อยครั้งและทุกปี ชาวบ้านกล่าว

 


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.