Header Ads

น้ำใจผู้ให้แห่งเมืองปากน้ำโพ ยังมีไม่ขาดสาย ที่ อำเภอลาดยาววันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่อำเภอลาดยาวร่วมกับ เทศบาลตำบลลาดยาว ได้มีการจัดตั้ง “ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว โดยผู้ริเริ่มจัดตั้งคือ พระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว  นายนพดล มามาก  นายอำเภอลาดยาว พ.ต.อ.วิริยะบัณฑิต สถิตสุวชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดยาว และนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว

เทศบาลตำบลลาดยาว จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญหรือร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอลาดยาว ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19  สามารถร่วมบริจาคได้ที่ว่าการอำเภอลาดยาว โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถรับบริจาคสิ่งของ ได้ที่ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อแนะนำทำความดีที่ว่า “หยิบแค่พอเพียง หยิบแค่พอดี  ท่านใดมี  ใส่ตู้ปันน้ำใจ”
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.